התוכניות הינן להמחשה בלבד. את החברה יחייבו רק תוכניות המכר והמפרטים שיצורפו להסכם.

evolvemedia-linck כל הזכויות שמורות לסרוגו ראובן בע”מ